داستان ما

ایده اولیه کاریت در سال ۱۳۹۸ شکل گرفت و بعداز چند سال تاخیر، در تابستان ۱۴۰۰ فعالیتمان را آغاز کردیم.

هدف اولیه انتقال تجربیات به نزدیکان و دوستان نزدیک بود اما انرژی زیاد برای تولید محتوا و دوری باعث شد به دنبال طراحی یک سایت اختصاصی متناسب با نیازهایمان باشیم.

مهمترین هدف کاریت ارائه آموزشهای اصولی و کاربردی و انتقال تجربیات در قالب پروژه های عملی است. در حال حاضر بصورت تخصصی در زمینه برق و الکترونیک، هوشمند سازی، اینترنت اشیاء و برنامه نویسی متمرکز هستیم.

خوشحالیم که ما را همراهی میکنید.